Kontakty

#Dyrektor Festiwalu: #Dyrektor Finansowa:
Janusz Legoń Gertruda Chowanioková
☎ (PL) +48 509 138 409 ☎ (CZ) + 420 604 388 392
@ - dyrektor@borderfestival.eu @ - biuro@borderfestival.eu
#Dyrektor Organizacyjny: #Administracja projektów:
Katarzyna Dendys-Kosecka Kinga Ciba
☎ (PL) +48 504 252 864 ☎ (PL) + 48 693 121 534
@ - organizacja@borderfestival.eu @ - biuro@borderfestival.eu
⊠ - adres organizatora: ⊠ - adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie
ul. Regera 6 ul. Frysztacka 161/406
43-400 Cieszyn 43-400 Cieszyn
@ - biuro@borderfestival.eu