Skip to main content

Kontakty

Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie

główny organizator festiwalu / hlavní organizátor festivalu

Spolek Půda

organizátor české části festivalu MDF Bez hranic / organizator czeskiej części festiwalu
  • Ladislav Szpyrc, předseda Spolku Půda,
    ☎ +420 603 443 390, ospuda@seznam.cz

  • Gertruda Chowanioková, projektový manažer MDF Bez hranic,
    ☎ +420 604 388 392, ospuda@seznam.cz

  • Dorota Havlíková, tisková mluvčí české části MDF Bez hranic 
    ☎ +420 777 033 303, dorota.havlikova@gmail.com

Sprawy techniczne / Technika
Andrzej Raczkiewicz, ☎ +48 692 734 522,  andrzej@bcfstudio.pl

 

Potwierdzanie zaproszeń / Potvrzení účasti
visitors@borderfestival.eu

 

Adres do korespondencji
Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka,
Oddział Regionalny w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 161/406

Adres
Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka,
Oddział Regionalny w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. T. Regera 6