Prohlášení organizátorů 27. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic

 

Sdružení Polsko-česko-slovenská solidarita ,  oblastní pobočka Cieszyn a  spolek  Půda v Českém Těšíně informuje, že 27. ročník Mezinárodního  divadelního festivalu Bez hranic v roce 2016 neproběhne  pro nedostatek finančních zdrojů. Navzdory získání grantu od Mezinárodního visegrádského fondu, od měst, okresu Cieszyn a Ministerstva kultury České republiky, nejsme schopni zorganizovat letošní festival na odpovídající úrovni.

Jsme přesvědčeni, že tato situace je dočasná a v následujících létech  znovu navážeme na tradici divadelních polsko-česko-slovenských  setkání  nad Olší.