Komunikat organizatorów

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie i Stowarzyszenie Puda z Czeskiego Cieszyna informują, że planowana na czerwiec 2016 roku 27. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic nie odbędzie się z braku wystarczających środków finansowych.

Mimo pozyskania grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz ze środków samorządów miejskich i powiatowych oraz ministerstwa kultury Republiki Czeskiej nie jesteśmy w stanie zorganizować tegorocznego festiwalu na odpowiednim poziomie. Jesteśmy przekonani, że sytuacja ta ma charakter przejściowy i w kolejnych latach kontynuacja tradycji polsko-czesko-słowackich spotkań teatralnych nad Olzą będzie możliwa.